Over ons

Namen en cijfers
JCI telt meer dan 200.000 leden in ruim 130 landen over de hele wereld. JCI Vlaanderen telt 800 leden, verdeeld over 42 lokale afdelingen. Het tweejarig thema waar alles rond draait is ‘Meer-waarde door Ondernemen’, een slogan waarin ieder woord zijn betekenis kent. JCI Vlaanderen heeft iets te melden… naar jou toe én naar de maatschappij. Dat willen we laten horen. Samen. Sinds de oprichting in 1910 zijn meer dan vier miljoen mensen lid geweest van Junior Kamer, onder wie internationale grootheden als Richard Nixon, Bill Clinton, Jacques Chirac en Charles Lindberg. Dichter bij huis mogen we ons verheugen op leden als Tony Mary en Willy De Clerq.

Leren buiten de kamer
JCI biedt haar leden een permanente leerroute, die begint bij het functioneren in de eigen lokale kamer. Maar het individuele lid van JCI kan zich vanuit zijn of haar kamer verder oriënteren, door deelname aan projecten en bijeenkomsten op regionale, nationale en internationale schaal. Vooral de internationale conventies vormen een unieke gelegenheid om te ervaren dat JCI een wereldwijd netwerk van gelijkgezinden is.

Trainingsaanbod
JCI kent een uitgebreid en professioneel trainingsaanbod en beschikt over tientallen eigen trainers, gerekruteerd uit verschillende Nederlandse Junior Kamers van kortere vaardigheidstrainingen tot meerdaagse trainingen met inhoudelijke diepgang.

Missie JCI:
"Het aanbieden van groeikansen die jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve veranderingen."